Crisis sanitaria y mujeres

Crisis sanitaria y mujeres

La pandemia del coronavirus nos ha enseñado cómo  funciona nuestra sociedad, al comprobarse que el nivel de contagio es mayor en las mujeres que en los hombres. Está descartado que sea un problema biológico determinado por el sexo, porque el virus parece contagiar igual a hombres y a mujeres. Por tanto el mayor contagio debe guardar relación con la división de las tareas en la familia, o con el hecho de que el trabajo asalariado de cuidar a las personas tiene sobre todo nombre de mujer.

Según un informe de Oxfam Intermon, las mujeres realizamos más de tres cuartas partes del trabajo de los cuidados que no se cobran, y las dos terceras partes de los trabajos relacionados con cuidados remunerados, enfermeras, cuidadoras o limpiadoras, con unos  sueldos que suelen estar entre los peor pagados de estos sectores. No solo eso, durante la pandemia ha crecido la precariedad laboral y la feminización de la pobreza.

En muchas ocasiones las mujeres deben hacerse cargo del cuidado de la familia, y por eso sus trabajos son a tiempo parcial. Les perjudica el presente porque cobran menos, pero también el futuro, ya que cuando llegue su jubilación la pensión será más baja porque habrán cotizado menos en su vida laboral.

Para avanzar hacia la igualdad entre hombre y mujeres es preciso analizar la crisis sanitaria en clave de género e incorporar políticas de apoyo y protección a las mujeres, como las que recoge el Plan de Reactivación Local de Viladecans. Es un hecho que los cuidados siguen estando feminizados.

Encarna García Jiménez, portaveu del grup municipal de Viladecans en Comú.

Publicat a la Revista Viladecans, núm. 280, d’abril de 2021.


Please follow and like us:
Un govern d’esquerres també a Catalunya

Un govern d’esquerres també a Catalunya

Gràcies a tothom que heu anat a votar “contra viento y marea”. Res ha estat fàcil en les eleccions al Parlament de Catalunya d’aquest 14 de febrer. Ni la jornada electoral, amb un desplegament mai vist per evitar el contagi després de la tercera onada de covid, ni el desgast i l’apatia política generada en la ciutadania després de deu anys de procés. Potser ens hauríem de preguntar per la nostra responsabilitat i per què tan a Viladecans com al país la participació ha baixat del 83,26% el 2017 al 49’30% d’aquest 2021.

A pesar de esta baja participación, los resultados son claros: Catalunya apuesta por una amplia mayoría de izquierdas (como el gobierno de coalición). El PSC, ERC y En Comú Podem podríamos hacer un gobierno de izquierdas de carácter social y democrático. Un gobierno tan alejado de los discursos identitarios  como de los trumpistas de VOX. Aunque la gente apuesta por un gobierno de izquierdas, hacerlo posible está en manos de Esquerra Republicana. ERC tendrá que elegir si quiere ser de izquierdas y republicana y configurar un gobierno que ponga los problemas de la gente en el centro de sus políticas, la igualdad de oportunidades, la sanidad y educación públicas de calidad y el derecho a la vivienda, o repetir un gobierno con la derecha catalana que nos ha gobernado durante más de cuarenta años y que no ha hecho otra cosa que culpar al gobierno del Estado de su propia incapacidad política para resolver los problemas del de los catalanes y las catalanas. Ellas y ellos son Catalunya.

Encarna García Jiménez, portaveu del grup municipal de Viladecans en Comú.

Publicat a la Revista Viladecans, núm. 279, de febrer de 2021.

Please follow and like us:
A Viladecans #FemFeminisme!

A Viladecans #FemFeminisme!

La nostra acció política ve de molt lluny. Ens precedeix una llarga història de dones activistes, sufragistes i sindicalistes. Les lluites feministes han estat pioneres posant l’accent en les qüestions socials que havien estat excloses de l’agenda política.

Avui, les dones continuem movent el món i sent presents, participant i liderant els espais de representació i de presa de decisió. No obstant això, sabem que encara no és suficient: queda molt per fer i nosaltres seguim lluitant. Les nostres edats són totes.

Aquest 8 de març, les dones no ens aturem i mantenim el nostre compromís ferm amb l’equitat de gènere com a dret fonamental. A Viladecans #FemFeminisme!

Please follow and like us:
Aplaudim la decisió de la CE sobre la protecció del delta del Llobregat i demanem una avaluació global dels impactes de les infraestructures sobre el territori

Aplaudim la decisió de la CE sobre la protecció del delta del Llobregat i demanem una avaluació global dels impactes de les infraestructures sobre el territori

  • Viladecans en Comú comparteix el requeriment de la Comissió Europea a Espanya per evitar el deteriorament del delta del Llobregat, amenaçat per nous plans i projectes en l’entorn de les àrees protegides de la xarxa ‘Natura 2000’
  • Viladecans en Comú reclama una diagnosi i una avaluació global dels impactes sobre territori de les diferents infraestructures per tal d’implementar noves actuacions i fer front amb garanties a la situació actual del delta del Llobregat

Viladecans (19 de febrer del 2021) – La Comissió Europea ha demanat a Espanya que prengui les mesures necessàries per evitar el deteriorament del delta del Llobregat com a conseqüència de l’execució de grans projectes d’infraestructura, com ara l’ampliació de l’aeroport de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas. Aquest espai natural forma part de la xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat ‘Natura 2000’.

La decisió arriba després de les reivindicacions formulades durant anys per Catalunya en Comú (i abans, des de la coalició ICV-EUiA) als successius departaments competents en Medi Ambient de la Generalitat. En aquest sentit, el passat juliol la Comissió de Territori del Parlament, a petició del grup de Catalunya en Comú Podem, va instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a demanar al Ministeri de Foment que no tramiti cap projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat que provoqui un impacte sobre el medi natural o la biodiversitat de l’entorn del delta del Llobregat.

En particular, l’executiu comunitari considera que les mesures de mitigació i compensació dels projectes desenvolupats en el Pla d’Infraestructures i Medi Ambient del delta delLlobregat no han corregit prou els impactes provocats sobre el territori, novament amenaçat per nous plans i projectes en l’entorn de les àrees protegides. Per això, demana l’adopció urgent de mesures addicionals per aturar la degradació del delta del Llobregat i revertir-la.

Una degradació causada pel probable incompliment de la directiva d’hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell) en no identificar, mitigar ni compensar adequadament els impactes  dels projectes que han afectat les zones protegides. La Comissió Europea recorda a Espanya que s’ha incomplert el compromís d’adoptar el Pla Especial per a la protecció de les àrees naturals i el paisatge del delta del Llobregat.

Des de Viladecans en Comú celebrem i compartim aquesta decisió de la Comissió Europea. A més de la reducció d’espècies i d’hàbitats que cal recuperar i restaurar, el territori pateix l’agreujament de la regressió del litoral, les inundacions, l’augment de les dificultats de drenatge del delta i d’alimentació de les llacunes litorals, i també de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, de la contaminació sonora i de l’aire per l’increment de l’activitat i de la mobilitat.

La tinenta d’alcalde de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat a l’Ajuntament de Viladecans i regidora per Viladecans en Comú, Encarna García, considera que “és necessària també una diagnosi i una avaluació global dels impactes sobre el territori de les diferents infraestructures i la revisió de les mesures definides en les Declaracions d’Impacte Ambiental dels diferents projectes per tal de modificar-les i implementar noves actuacions per poder fer front amb garanties a la delicada situació actual del delta del Llobregat”.

La Comissió Europea ha estat demanant des del 2013 a l’Estat espanyol informació sobre la reducció de la superfície d’habitat de les espècies protegides i la disminució significativa de diverses poblacions d’ocells al delta. Ara, després de la carta de requeriment enviada a Espanya, el Govern espanyol disposa de dos mesos per esmenar les deficiències que la Comissió ha assenyalat.

Més informació: comunicacio@viladecansencomu.cat

Please follow and like us:
Cap a la regulació dels preus del lloguer

Cap a la regulació dels preus del lloguer

Viladecans en Comú impulsa la declaració de la ciutat com a ‘àrea amb mercat d’habitatge tensionat’ per poder frenar el creixement dels preus del lloguer

Després de dos mesos de negociacions al Parlament de Catalunya, el passat 18 de setembre es va aprovar la llei reguladora dels preus del lloguer 11/2020, impulsada pel Sindicat de Llogateres i amb l’aval de més de 4.000 organitzacions de la societat civil. El text va tirar endavant gràcies als vots favorables d’En Comú Podem, ERC, JxCAT i la CUP, i amb els vots en contra de C’s, PSC i PP.

Aquesta ha estat una llei molt demandada per la ciutadania. Dotze anys després de l’inici de la crisi econòmica del 2008, segueixen havent milers de desnonaments i s’ha incrementat la pressió que el pagament de l’habitatge exerceix sobre les famílies que, en molts casos, paguen un percentatge molt per sobre del 35% dels seus ingressos per disposar d’un lloc on viure.

En què consisteix la llei?

Per defecte, la llei és d’aplicació als seixanta municipis catalans amb més de 20.000 habitants. Abans d’un any, però, haurà de ser cada municipi qui impulsi la declaració de mercat d’habitatge tens per continuar podent aplicar la llei.

De les mesures que preveu, cal destacar que:

  • Els preus dels lloguers no podran ser incrementats respecte l’anterior contracte. A més, si el preu de l’habitatge en qüestió estava per damunt de la mitjana dels lloguers de la zona, en el nou contracte s’haurà d’ajustar a l’índex de preus fixat per la Generalitat.
  • Els habitatges que entrin al mercat per primera vegada, també s’hauran de fixar d’acord a l’índex de preus que fixi l’administració de cada zona.
  • Quedaran exemptes de la normativa els contractes anteriors a l’any 1995, així com tota obra nova, a efectes d’incentivar l’habitatge protegit.
  • En el cas que el propietari de l’habitatge arrendat efectuï obres i reparacions en l’immobleel preu del mateix podrà incrementar-se fins a un màxim del 20% respecte a l’anterior contracte.
  • Queden exclosos de la normativa els propietaris que tinguin una renta inferior 2,5 vegades inferiors al Indicador de Renta de Suficiència (IRSC), poc menys de 2.000 euros al mes.

Al Ple municipal de gener de 2021, Viladecans en Comú ha promogut per a la ciutat la declaració de ‘mercat d’habitatge tens’. D’aquesta manera es frenarà el creixement dels preus del lloguer en els contractes de residència permanent al nostre municipi.

Per la seva part, el Sindicat de Llogateres ha publicat una guia per explicar, punt per punt, la nova regulació. Consulta-la aquí  👉 Guia

Please follow and like us: