Municipalisme per la transformació social

Canviar realitats locals des de la implicació ciutadana. Coordinar i agregar la força municipal per ampliar capacitats.

L’àmbit local és especialment propici per al sorgiment de projectes d’empoderament popular. CatComú ha de treballar per consolidar i aprofundir aquest projecte il·lusionant arreu del territori. Ens cal arribar a molta gent, i que molta gent es senti cridada a formar part del projecte, més rica i diversa en els seus plantejaments, amb més capacitat d’anàlisi i de proposta política, amb més suport electoral i amb més capacitat d’esdevenir el referent de l’esquerra al nostre país, eina de transformació social i de treball transversal de persones i col·lectius diversos

Avui sabem millor que mai –i els atacs que estan rebent els ajuntaments del canvi i l’autonomia i finançament municipal així ens ho recorden- que la construcció d’un projecte de transformació social com el que defensem des de Catalunya en Comú ha de tenir el seu fonament l’espai local. En polítiques i estratègies municipals que construeixin cohesió social, i al temps promoguin un canvi cultural imprescindible per avançar en la direcció d’un canvi social, econòmic i polític; i fer-ho des de baix, des de la base, des de la ciutadania i les organitzacions i moviments socials de tota mena alineades amb aquest objectiu de formes molt diverses.

Tenim l’obligació política i la responsabilitat històrica d’eixamplar la base social del nostre projecte polític, i d’oferir cobertura o suport a les iniciatives ciutadanes que treballen en la mateixa línia. En definitiva hem d’estrènyer els vincles d’una aliança política i ciutadana per a construir un projecte comú de transformació i canvi, sent conscients que les realitats socials i polítiques arreu del territori son múltiples i diverses. Haurem de practicar una geometria variable territorial per aprofundir la nostra estratègia política per a la conformació d’un nou bloc històric de transformació local.

Per això hem de treballar per fer d’aquest projecte un espai identificable amb el projecte de CatComú arreu del territori. Per això s’estableixen uns principis orientadors, un marc general però clarificador de la posició de Catalunya en Comú en relació amb les candidatures per a les eleccions municipals de 2019, que es puguin adaptar a un mapa local divers.

Guia en 10 punts de com entenem el municipalisme en comú


1.- Primer, les persones. Candidatures que posin en el centre els drets de les persones i la justícia social. Treball, habitatge, equitat, drets socials, educació, bé comú, en definitiva, la vida, han d’estar al centre de les polítiques municipals.


2.- Pobles i ciutats per a una economia i ecologia basada en el bé comú. Volem ajuntaments que col·laborin amb la ciutadania per innovar en la democratització de l’economia i les cures i per ocupar-nos del medi ambient. Des dels ajuntaments, amb la ciutadania, volem impulsar l’economia social i solidària, la gestió col·lectiva dels béns comuns, un nou model energètic i de mobilitat.


3.- Una administració pública eficient, honesta, transparent i oberta. Acabem amb els privilegis polítics i el caciquisme des de l’àmbit més proper. Promovem polítiques de transparència i rendiment de comptes per facilitar el control ciutadà, la participació i la col·laboració en una administració oberta a la intel·ligència col·lectiva.


4.- Sense les dones, no hi ha municipalisme transformador. Volem candidatures plenes de dones i agendes polítiques feminitzades. I volem ajuntaments que pensin en femení, en l’urbanisme, en els pressupostos, en les polítiques socials, en les maneres de funcionar…


5.- Candidatures àmplies de ciutadania compromesa. Ens ajuntem persones, ciutadania compromesa amb el seu municipi i que comparteix objectius comuns. Venim de diferents partits, col·lectius, associacions i grups, de les places, de casa… i sumem forces per transformar la realitat des de la diversitat i l’apoderament ciutadà, amb la voluntat de representar la majoria.


6.- Construir consensos per avançar juntes. Afrontem els diversos punts de vista i interessos d’unes candidatures obertes i participatives des de la col·laboració, la deliberació per a l’enteniment i la cerca de les millors solucions que ens puguin aplegar a totes per avançar en els objectius comuns.


7.- Horitzontals, participatives, obertes i eficients. Volem candidatures amb organització horitzontal, obertes a la ciutadania. Promovem mètodes de treball que facilitin i facin efectiu aquest treball en obert, no jeràrquic i que permeti la conciliació. I evitem la dependència econòmica de les entitats financeres.


8.- Preguntem a la ciutadania, rendim comptes davant el municipi. Els programes electorals, les llistes de les candidatures, les grans decisions municipals, les hem de decidir amb la ciutadania. Rendim comptes davant la ciutadania de les nostres decisions, la nostra feina i els nostres comptes.


9.- Ens connectem en xarxa. Promovem la connexió i col·laboració entre les candidatures i els pobles i les ciutats del canvi. Cerquem el suport mutu, la suma de forces, la coordinació des de l’autonomia local per incidir en la política supramunicipal.


10.- Volem guanyar, per transformar realitats. Volem denunciar privilegis, desigualtats i ruïnes ecològiques, però sobretot, volem guanyar les institucions per posar-les al servei de les persones i del bé comú.

Please follow and like us: