Viladecans en Comú va presentar al ple municipal d’ahir dijous 25 de juny una moció en defensa del sistema públic de salut que va ser votada positivament per tots els grups municipals excepte per Esquerra Republicana, titular del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que es va abstenir.

En paraules d’Encarni Garcia, portaveu del grup municipal, “la pandèmia ha posat de manifets les mancances del nostres sistema sanitari i sociosanitari, moltes d’elles degudes a les dràstiques retalles aplicades des del 2010 fins al dia d’avui pels governs de la Generalitat de Catalunya i del l’estat Espanyol”. Així valorava Encarni Garcia la necessitat d’aprovar aquesta moció:

La proposta impulsada pels comuns qüestiona principalment dues de les mesures preses pel departament de Salut durant aquests últims mesos que reiteren els constant menysteniment del Departament cap al sistema sanitari públic. La primera, el preu fixat per Decret per compensar la sanitat privada del servei de pacients atesos per la COVID-19; el pressupost públic català pagarà 43.400 euros a la sanitat privada per cada pacient ingressat a l’UCI, una quantitat exagerada si la comparem, per exemple, amb els 21.000 euros que pagarà la comunitat de Navarra. En segon lloc, l’externalització pel Departament de Salut a l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares, empresa filial de Ferrovial, per al rastreig dels contactes de coronavirus per un import de més de 17 milions d’euros.

Pels comuns, aquesta crisi sanitària ha mostrat les debilitats del sistema sanitari públic català i reobre el debat sobre la urgència de revertir-ne les mancances. Per això, l’aprovació d’aquesta moció suposa que el Ple de l’Ajuntament de Viladecans insti el Parlament de Catalunya a impulsar un nou pacte nacional per la salut a Catalunya i que la Generalitat aturi l’externalització per al rastreig dels contactes de casos de coronavirus assignant aquesta funció als equips d’Atenció Primària. Així mateix, es demana efectuar una auditoria pública independent que revisi les aportacions efectuades al sistema sanitari privat amb motiu de la pandèmia i, si es donés el cas, s’efectuï el retorn dels imports liquidats amb escreix.

Paral·lelament, els acords presos sol·liciten al Departament de Salut la reobertura immediats dels CAPs i CUAPs que encara romanen tancats, millorar les condicions salarials i laborals del personal sanitari i augmentar en 5.000 milions d’euros els recursos econòmics destinats a reforçar el model sanitari públic.

Please follow and like us: