Implica’t

Si ets INSCRIT/A de Catalunya en Comú

      

Tindràs un nivell de participació plena en totes les activitats i decisions polítiques de l’organització. Podràs intervenir en els debats interns i davant l’opinió pública, així com escollir o ser escollit/da per a qualsevol càrrec públic, institucional o orgànic.

Si ets AMIC/AMIGA (no inscrit/a de Catalunya en Comú)

          

Tindràs dret a accedir a la informació sobre les activitats de Viladecans en Comú, així com a participar en les reunions que siguin convocades i en les àrees d’elaboració col·lectiva, xarxes d’activistes i assemblees obertes. Si vols inscriure’t a Catalunya en Comú pots entrar a aquesta web i registrar-te 

Tan si ets inscrit/a com si no

 

Podràs participar de les assembles obertes que celebrem cada últim dilluns de mes (anterior al Ple municipal), a les 19 h, a la seu de Viladecans en Comú (carrer de Miguel Hernández, 24), on es posa en comú l’activitat del Grup Municipal així com qualsevol altre tema de l’actualitat local que s’hagi de debatre.