Implica’t

Si ets INSCRIT/A de Catalunya en Comú

      

Tindràs un nivell de participació plena en totes les activitats i decisions polítiques de l’organització. Podràs intervenir en els debats interns i davant l’opinió pública, així com escollir o ser escollit/da per a qualsevol càrrec públic, institucional o orgànic.

Si ets AMIC/AMIGA (no inscrit/a de Catalunya en Comú)

          

Tindràs dret a accedir a la informació sobre les activitats de Viladecans en Comú, així com a participar en les reunions que siguin convocades i en les àrees d’elaboració col·lectiva, xarxes d’activistes i assemblees obertes. Si vols inscriure’t a Catalunya en Comú pots entrar a aquesta web i registrar-te