La nostra visió de Viladecans és la d’una ciutat sense complexos, integrada en els reptes i les oportunitats del segle XXI. Una ciutat dona, educadora, treballadora i verda. Que doni resposta als reptes socials, econòmics i mediambientals que tenim plantejats. Amb un espai públic pensat per a les persones, on els nostres fills i filles puguin desenvolupar de manera satisfactòria el seu projecte de vida.

Com les altres ciutats de l’entorn metropolità, la nostra ha fet una gran transformació en els últims cinquanta anys. Han crescut els nostres barris, s’ha millorat els serveis i construït equipaments i parcs. Viladecans ha passat de ser un poble eminentment agrícola a una ciutat multiservei amb un pes rellevant del tercer sector i de la indústria i amb una marcada vocació innovadora.

Ara, en un moment d’emergència climàtica i transició de l’era industrial a l’era digital s’obren nous reptes i oportunitats que reclamen un canvi en la planificació de les nostres ciutats. Quan pensem en el futur ho hem de fer posant els llums llargs, entenent que pel que fa a construcció de ciutat i de traçat urbanístic els plans que s’estan dibuixant avui constituiran el Viladecans del futur i la ciutat que deixarem als nostres fills i néts.

La ciutat és l’ecosistema on vivim més del 70 per cent de les persones que habitem el planeta i és per això que bona part dels problemes ambientals, econòmics i socials que es deriven d’un model de desenvolupament insostenible s’han generat a les ciutats. Per aquest motiu és imprescindible regenerar les ciutats i crear nous sistemes urbans socialment més justos i mediambientalment més eficients i sostenibles.

L’urbanisme com a procés de creació i transformació de les ciutats és un instrument que ens ha de permetre afrontar els reptes actuals. Ha de ser un urbanisme que ampliï el zoom, que deixi de superposar els diferents plans urbanístics parcials i que adopti una visió integrada de la ciutat actual i futura. Un urbanisme ecosistèmic que analitzi i projecti el camí a seguir per donar resposta als reptes presents en la nostra acció de govern. D’una banda que detecti i abordi les necessitats socials d’habitatge, d’equipaments públics, d’educació, cultura, sanitat i mobilitat que demanda la ciutadania. De l’altra, que afronti els reptes que planteja el canvi climàtic i que avanci en la transició ecològica.

Cal introduir un urbanisme del segle XXI constructivament i energèticament sostenible i neutre en emissions de CO₂ , defensar i consolidar la zona agrícola i els espais naturals, fer eficient el cicle de l’aigua i el consum d’energia, generant energies renovables i fomentant les polítiques d’economia circular i de prevenció de residus.

Des de Viladecans en Comú creiem necessari aquest urbanisme del segle XXI i proposem analitzar l’impacte acumulat resultant del conjunt de plans i projectes urbanístics que es troben en diferents fases d’implementació a la ciutat: Llevant, Polígon Centre, Roca i Ponent. Així tindrem una visió global que ens ajudarà a regenerar la ciutat existent i a construir la nova ciutat del futur amb garanties d’avançar socialment, econòmicament i ambientalment. Aquesta actuació, que considerem estratègica per al desenvolupament de Viladecans, requereix un debat profund i un pacte de ciutat, perquè potser aquesta sigui l’última oportunitat per pensar, planificar o construir la ciutat justa, verda i sostenible que volem.

Encarni García Jiménez

Article publicat a Viladecans Punt de Trobada, n. 140, de febrer del 2020

Please follow and like us: