Vivim a una ciutat, Viladecans, amb un enclavament privilegiat. Amb diversitat d’espais naturals, envoltada de grans infraestructures i sota la influència de l’Àrea Metropolitana. El nostre territori es desplega en dos grans àmbits geogràfics: la plana deltaica, on es concentra la zona agrícola i alguns espais protegits; i la zona litoral, de gran valor natural, amb les platges, les zones humides i la pineda, que per els seus valors naturals formen part de la xarxa natura 2000 i són zona d’especial protecció per a les aus.

Els espais naturals del Delta del Llobregat configuren un mosaic de paisatges de gran interès natural, que per la seva riquesa i biodiversitat són dels més importants de Catalunya. De fet, no hi ha cap gran metròpolis a la Mediterrània que gaudeixi d’uns aiguamolls d’importància internacional a les seves portes.

El Delta del Llobregat és un territori complex en lluita constant per harmonitzar la convivència entre ciutats, espais naturals, zones agrícoles, indústries, equipaments esportius i comercials, xarxes viaries, ferroviàries i grans infraestructures com el Port i l’Aeroport. En aquets espai de gran centralitat metropolitana i en el context actual d’emergència climàtica, mantenir l’equilibri territorial és del tot imprescindible per garantir la qualitat de vida de les persones, la funcionalitat dels sistemes i la diversitat d’usos en que es sustenten els serveis productius, socials i ecosistèmics que fan del nostre territori un espai d’importància estratègica per al sud d’Europa.

El Delta ha sofert durant anys profundes intervencions con l’ampliació de l’aeroport o del port de Barcelona, que han tingut un fort impacte sobre el territori. La proposta d’Aena d’ampliació de la tercera pista de l’aeroport 500m cap a l’est, a més de suposar el trencament del consens lluitat des del territori i acordat entre les administracions estatals, autonòmiques i municipals al 1994; implicaria la destrucció del paratge de La Ricarda, afectant molt greument, la xarxa natura 2000 i al corredor biològic de tot l’àmbit, destruint una part molt important de l’estructura verda de l’àrea metropolitana de Barcelona.

SUPOSARIA UN GRAN DESASTRE NATURAL, AGRÍCOLA I PATRIMONIAL. JA NO PODEM CONTINUAR ESMICOLANT EL TERRITORI, NI OFEGANT ELS ESPAIS NATURALS. NO PODEM CEDIR NI UN PAM MÉS DE TERRA PER AMPLIAR INFRAESTRUCTURES I MENYS, SI FER-HO SUPOSA LA PÈRDUA DE QUALSEVOL ZONA HUMIDA DEL JA FRÀGIL SISTEMA DEL DELTA

A més dels efectes negatius sobre els espais naturals, l’ampliació de l’aeroport suposaria passar de 52 milions de passatgers a 75 milions a l’any. Més de 23 milions de passatgers més per any, fet que ens hauria de convidar a reflexionar sobre la sostenibilitat de la proposta. És aquest sistema aeroportuari sostenible i just territorial, social, econòmica i mediambientalment? No seria més lògic, que aeroports propers com el de Girona i Reus es convertissin en la quarta pista de l’aeroport del Prat/ BCN, contribuint així a generar en aquests altres territoris noves àrees de centralitat i oportunitats de desenvolupament econòmic complementàries a les ja existents en el Delta?

En una situació d’emergència climàtica com la que estem vivint, en la que els governs progressistes de l’estat i els Ajuntaments de Barcelona i del Delta del Llobregat, estan apostant per polítiques de transició ecològica i de lluita contra el canvi climàtic, centrades en defensar la salut de les persones i en una forta reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle; no ens podem enganyar, ni a nosaltres, ni a la ciutadania.

L’ampliació de la tercera pista de l’aeroport suposaria sumar 23 milions de passatgers a l’any als ja existents, que vindrien al territori en avió i per tant, augmentaria de manera alarmant el nombre de vols i amb ells, les emissions de gasos efecte hivernacle i la petjada de carboni. Això, en una zona com la nostra, especialment castigada per la contaminació atmosfèrica i acústica que amenaça greument la salut de les veïnes i veïns!

ALGÚ CREU QUE ÉS POSSIBLE PLANTEJAR-SE SERIOSAMENT LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE C02 I DE LA CONTAMINACIÓ QUE PATEIX L’ÀREA METROPOLITANA, INCREMENTANT QUASI UN 25% ELS VOLS QUE ARRIBEN A L’AEROPORT?

És més que evident que no, molt al contrari. Siguem seriosos. No podem ignorar que l’Aeroport del Prat és un dels principals responsables de les emissions de gasos efecte hivernacle al Delta del Llobregat i a l’àrea metropolitana. És obvi, que l’aeroport ha de ser un actor clau en la reducció d’aquestes emissions, cal posar fil a l’agulla per reduir-les de manera significativa. De la mateixa manera, cal dir que “no” a la proposta d’AENA per allargar la tercera pista destrossant La Ricarda, i al creixement desorbitat dels vols perquè suposaria un greu atac a la salut de la ciutadania i la condemna a mort d’uns del espais de biodiversitat més importants de Catalunya.

Encarna García, Portaveu de Viladecans en Comú i Tinent d’Alcade de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Viladecans.

Aquest article ha estat publicat al periòdic digital d’informació comarcal elbaix.cat, en data 5 de juny de 2021. https://bit.ly/2RzbVtr

Please follow and like us: