CONDICIONS
D’ÚS:

 

 

 

 

La present WEB conté les principals condicions generals que
regeix l’accés i l’ús, així com la privadesa dels usuaris en
el lloc i servei online de Viladecans En Comú amb CIF V67425231
i domicili social al carrer de Miguel Hernández 24 08840 de Viladecans

 

 

 

 

L’ús del lloc web o servei on-line respectiu implica l’expressa
i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió
publicada al moment en què l’usuari accedeixi al mateix. Al seu
torn, l’usuari d’aquest lloc web ha de fer un ús adequat dels
continguts publicats i dels serveis d’informació i comunicació
prestats, i, en qualsevol cas, respondrà de la veracitat de les
dades personals que pugui aportar en la seva utilització i podrà
reproduir literalment els continguts propis publicats, sempre que se
citi com a font el domini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entitat titular d’aquest lloc web informa que les dades
facilitades a través dels diferents mecanismes de comunicació
habilitats seran tractats conforme al que es disposa en la Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el
seu Reglament de desenvolupament (RD 1720/2007) i la Llei 34/2002,
d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i
Comerç Electrònic; tenint el dret d’accés al fitxer,
rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades, podent
exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En marcar la casella “He llegit i accepto la Política de
Privadesa, Avís Legal i Política de Cookies” l’usuari declara
haver llegit els textos legals i estar conforme amb el seu contingut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CONCEPTE D’USUARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari, i
implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna
de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Polítiques de
Privadesa en la versió publicada per Viladecans En Comú, en el
mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència,
l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les
Polítiques de Privadesa en cadascuna de les ocasions en què es
proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i
serveis que Viladecans En Comú ofereix a través del seu Site i
entre uns altres s’obliga a no emprar-los per incórrer en
activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a
l’ordre públic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viladecans En Comú no es fa responsable de les webs no pròpies a
les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de
qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es fa per
voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Viladecans En Comú, no
recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un
vincle aliè a la web de VILADECANS EN COMÚ, ni es responsabilitza
de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús
d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell,
incloent d’altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o
en l’accés, o de l’intent d’usar o no usar malament un vincle,
tant a connectar-se a la Web de Viladecans En Comú, com en accedir a
la informació d’altres webs des de la Web de Viladecans En Comú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es prohibeix expressament establir el vincle des de pàgines que
continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob,
pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets
Humans o qualsevol un altre de caràcter il·lícit o contrari a la
moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre,
ni declarar que Viladecans En Comú intervé, avala, promociona,
participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina
on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió,
excepte autorització expressa; pel que no assumeix cap
responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin
aparèixer en aquests llocs, que en cap cas impliquen relació alguna
entri Viladecans En Comú i les persones o entitats titulars de tals
continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li informem que utilitzem cookies amb la finalitat de millorar
l’experiència de navegació a la nostra web i prestar-li un millor
servei. La informació continguda en les cookies facilita la
navegació i fa possible que l’usuari visiti una pàgina web
idòniament. Per obtenir més informació sobre les cookies i de com
les utilitzem, per favor llegeixi la nostra Política de Cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la
pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De
forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda a
qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, podent
modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació,
configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de
forma unilateral. Així mateix Viladecans En Comú, ha obtingut la
informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades
com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents
per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no
garanteix que sigui exacta o actualitzada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA
RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA O DE CONTINGUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viladecans En Comú declina qualsevol responsabilitat en cas que
hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts
oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix,
Viladecans En Comú no es fa responsable de les caigudes de la xarxa,
pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes,
suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol un altre classe
de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes
alienes a Viladecans En Comú que no declara ni garanteix que els
serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures
d’errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el
servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o
d’altres components nocius, sense perjudici que Viladecans En Comú
realitza els seus millors esforços en evitar aquesta classe
d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions
o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en
qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació
rebuda amb altres fonts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els continguts prestats per Viladecans En Comú, així com els
continguts abocats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web,
constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat
intel·lectual quedant per això protegits per les lleis i convenis
internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol
forma de reproducció, distribució, comunicació pública,
transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre
acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com els
seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment
i per escrit d’En Comú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la
website i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, íconos,
botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o
qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i
comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i
industrial de Viladecans En Comú, o de terceres persones titulars de
les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en la
website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta
d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, així
com el programari necessari per al funcionament i visualització de
les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del
Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions
internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat
intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment d’allò
que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i
la seva sanció per la legislació civil i penal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda prohibit tot acte per virtut del com els Usuaris dels
serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment,
directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol
dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d’expressions
formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per
escrit de Viladecans En Comú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els
actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió,
retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en
suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD’s o discos
durs d’ordinadors, dispositius USB – Pen drive o smartphones),
digitalització o posada a disposició des de bases de dades
diferents de les quals pertanyen a les autoritzades per Viladecans En
Comú, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o
qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges,
formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a la
disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la
mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable
en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció
de la imatge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viladecans En Comú és lliure de limitar l’accés a les pàgines
Web, i a la publicació de les opinions, observacions, imatges o
comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu
electrònic, o qualsevol altre servei de missatgeria
instantània.

 

 

 

Viladecans En Comú, en aquest sentit, podrà
establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i
exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi
d’evitar que mitjançant les seves pàgines Web puguin vessar-se a
la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs,
discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol
manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts
clarament il·lícits o nocius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de Viladecans En
Comú al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o
comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic o qualsevol
altre mitjà de missatgeria instantània, tret que expressin de
manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la
naturalesa dels serveis o continguts allò fos possible, s’entén
que autoritzen a Viladecans En Comú, per a la reproducció,
distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en
qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per
exemple, disquets, CD’s o discos dur d’ordinadors , dispositius
USB – Pen drive o smartphones), digitalització, posada a
disposició des de bases de dades que pertanyen a Viladecans En Comú,
traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació
d’observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el
temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.
Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol
gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic o
qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, observacions,
opinions o comentaris d’aquesta classe, els Usuaris declinen
qualsevol pretensió crematística per part de Viladecans En Comú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior,
Viladecans En Comú, queda autoritzada igualment per procedir a la
modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris com
aquests, amb tal d’adaptar-los a les necessitats de format
editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que
existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les
facultats morals de drets d’autor que els Usuaris poguessin
ostentar sobre les mateixes. Queden prohibits qualsevol dels recursos
tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera
persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense
lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta
d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de
l’esforç portat a terme per Viladecans En Comú per al seu
funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing
o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines
Web de Viladecans En Comú, sense el consentiment previ, exprés i
per escrit de Viladecans En Comú. Qualsevol transgressió del que es
disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims
drets de Propietat intel·lectual de Viladecans En Comú, sobre les
pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viladecans En Comú no assumirà cap mena de responsabilitat
davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions
abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de
responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de
terceres persones als quals es pugui accedir directament o a través
de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars
des de les websites de Viladecans En Comú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. LEGISLACIÓ I JURISIDICCIÓ APLICABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relació entre Viladecans En Comú i l’usuari es regirà per
la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà
als jutjats i Tribunals de Barcelona. Viladecans En Comú perseguirà
l’incompliment de les presents condicions legals així com
qualsevol utilització indeguda d’aquest lloc web exercint totes
les accions legals que li puguin correspondre en dret.