• Viladecans en Comú comparteix el requeriment de la Comissió Europea a Espanya per evitar el deteriorament del delta del Llobregat, amenaçat per nous plans i projectes en l’entorn de les àrees protegides de la xarxa ‘Natura 2000’
  • Viladecans en Comú reclama una diagnosi i una avaluació global dels impactes sobre territori de les diferents infraestructures per tal d’implementar noves actuacions i fer front amb garanties a la situació actual del delta del Llobregat

Viladecans (19 de febrer del 2021) – La Comissió Europea ha demanat a Espanya que prengui les mesures necessàries per evitar el deteriorament del delta del Llobregat com a conseqüència de l’execució de grans projectes d’infraestructura, com ara l’ampliació de l’aeroport de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas. Aquest espai natural forma part de la xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat ‘Natura 2000’.

La decisió arriba després de les reivindicacions formulades durant anys per Catalunya en Comú (i abans, des de la coalició ICV-EUiA) als successius departaments competents en Medi Ambient de la Generalitat. En aquest sentit, el passat juliol la Comissió de Territori del Parlament, a petició del grup de Catalunya en Comú Podem, va instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a demanar al Ministeri de Foment que no tramiti cap projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat que provoqui un impacte sobre el medi natural o la biodiversitat de l’entorn del delta del Llobregat.

En particular, l’executiu comunitari considera que les mesures de mitigació i compensació dels projectes desenvolupats en el Pla d’Infraestructures i Medi Ambient del delta delLlobregat no han corregit prou els impactes provocats sobre el territori, novament amenaçat per nous plans i projectes en l’entorn de les àrees protegides. Per això, demana l’adopció urgent de mesures addicionals per aturar la degradació del delta del Llobregat i revertir-la.

Una degradació causada pel probable incompliment de la directiva d’hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell) en no identificar, mitigar ni compensar adequadament els impactes  dels projectes que han afectat les zones protegides. La Comissió Europea recorda a Espanya que s’ha incomplert el compromís d’adoptar el Pla Especial per a la protecció de les àrees naturals i el paisatge del delta del Llobregat.

Des de Viladecans en Comú celebrem i compartim aquesta decisió de la Comissió Europea. A més de la reducció d’espècies i d’hàbitats que cal recuperar i restaurar, el territori pateix l’agreujament de la regressió del litoral, les inundacions, l’augment de les dificultats de drenatge del delta i d’alimentació de les llacunes litorals, i també de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, de la contaminació sonora i de l’aire per l’increment de l’activitat i de la mobilitat.

La tinenta d’alcalde de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat a l’Ajuntament de Viladecans i regidora per Viladecans en Comú, Encarna García, considera que “és necessària també una diagnosi i una avaluació global dels impactes sobre el territori de les diferents infraestructures i la revisió de les mesures definides en les Declaracions d’Impacte Ambiental dels diferents projectes per tal de modificar-les i implementar noves actuacions per poder fer front amb garanties a la delicada situació actual del delta del Llobregat”.

La Comissió Europea ha estat demanant des del 2013 a l’Estat espanyol informació sobre la reducció de la superfície d’habitat de les espècies protegides i la disminució significativa de diverses poblacions d’ocells al delta. Ara, després de la carta de requeriment enviada a Espanya, el Govern espanyol disposa de dos mesos per esmenar les deficiències que la Comissió ha assenyalat.

Més informació: comunicacio@viladecansencomu.cat

Please follow and like us: